Go to the profile of Mitali Kalra

Mitali Kalra

VP, Vahdam

Areas of Expertise

Strategy