Go to the profile of Reiko Yoshida

Reiko Yoshida

Start up advisor, Various

Areas of Expertise

Analytics